Ordräknaren/Vanliga stavfel/Särskiljt eller särskilt?

Särskiljt eller särskilt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är särskilt, det är alltså felaktigt att skriva särskiljt eller särskillt.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet särskilt är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis särskiljt eller särskillt. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet särskilt när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "särskilt":

  • särskillt
  • särskiljt

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Inte heller Hamad, som är tänkt att vara en viktig kugge i ÖSK, var särskillt nöjd efter slutsignalen.

I västländer är det särskiljt attacker begångna av terrorgruppen IS och dess anhängare som sticker ut.

Öl är populärt särskiljt bland yngre personer, och den klart dominerande drycken på barer och klubbar.

Det är inte värt allting att han avgår redan i morgon, men han kan inte sitta särskiljt mycket längre.

Det över 100 år gamla vykortet föreställde ett landskap där träden utmärkte sig på ett särskiljt sätt.