Ordräknaren/Vanliga stavfel/Atteralj eller attiralj ?

Atteralj eller attiralj , hur stavas det?

Den korrekta stavningen är attiralj , det är alltså felaktigt att skriva atteralj, ateralj eller atiralj.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet attiralj  är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis atteralj, ateralj eller atiralj. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet attiralj när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "attiralj ":

  • atiralj
  • ateralj
  • atteralj

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: attiralj
  • Felaktiga stavningar är: atteralj, ateralj, atiralj

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Det här armbandet är kvällens absolut hetaste atteralj.

I handen håller lillprinsen en kittel, en klassisk halloween ateralj.

Förutom den blingade mikrofonen måste de ju vara hennes coolaste atiralj i veckan.

Ukulelen blir ett ikoniskt jazzinstrument och en hipp atteralj för unga.