Ordräknaren/Vanliga stavfel/Ochså eller också?

Ochså eller också, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är också, det är alltså felaktigt att skriva ochså eller oxå.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet också är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis ochså eller oxå. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet också när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "också":

  • oxå
  • ochså

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Svenska Åsa Scott, avdelningschef vid Totalförsvarets forskningsinstitut, omfattas ochså av beslutet.

Antalet skulle ochså kunna var fler än de 500 per år som togs emot innan ett stopp infördes i höstas.

Vissa recensenter ansåg oxå att konfrontationerna med Splicers saknar mångfald (samt att deras A.I.

Den somaliske premiärministern, som tillträdde sin post i september i år, är oxå svensk medborgare.

Mycket handlade om att kunna hantera den här pressen från fans och media oxå och kaos runt klubben.