Ordräknaren/Vanliga stavfel/Gämtemot eller gentemot?

Gämtemot eller gentemot, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är gentemot, det är alltså felaktigt att skriva gämtemot, gäntemot, jämtemot eller jäntemot.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet gentemot är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis gämtemot, gäntemot, jämtemot eller jäntemot. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet gentemot när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "gentemot":

  • jäntemot
  • jämtemot
  • gäntemot
  • gämtemot

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: gentemot
  • Felaktiga stavningar är: gämtemot, gäntemot, jämtemot, jäntemot
  • Hitta synonymer till gentemot

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Ordvalet gämtemot Mika Brzezinski har beskrivits som ovanligt vulgärt och sexistiskt, rapporterar TT.

I Frankrike ansågs förkastandet av fördraget vara en förödmjukelse gäntemot president Jacques Chirac.

Irritationen gämtemot Spaniens agerande ledde till diskussioner om skilsmässa från drottning Katarina.

Dessutom kan en art uppvisa Bates mimikry gämtemot ett rovdjur och Müllers mimikry gämtemot ett annat.

Alvhjälten Glorfindel upptäcker att en attack gämtemot alvernas fristad Vattnadal är nära förestående.