Ordräknaren/Vanliga stavfel/Befodran eller befordran?

Befodran eller befordran, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är befordran, det är alltså felaktigt att skriva befodran.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet befordran är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis befodran. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet befordran när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "befordran": befodran.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Det blev plötsligt inte längre lika lätt att nå befodran och överstetiteln och ett eget regemente lät vänta på sig.

Denna postering gav Heydrich större erkännande och han erhöll goda vitsord från sina överordnade, och med befodran ökade Heydrichs ärelystnad och högmod.

Reinhard Heydrich, chef för SiPo och SD, imponerades av Eichmanns kunskap och efterforskningar och förordade hans befodran till den lägsta officersgraden, Untersturmführer.

Enligt The Guardian tyder denna befodran på att 28-åringen ersatt Kim Jong-Uns faster Kim Kyong-Hui en viktig beslutsfattare under Kim Jong-Ils regeringstid (1994 till hans död 2011).