Ordräknaren/Vanliga stavfel/Omdömme eller omdöme?

Omdömme eller omdöme, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är omdöme, det är alltså felaktigt att skriva omdömme.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet omdöme är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis omdömme. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet omdöme när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "omdöme": omdömme.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Tordenskjolds omdömme i samband med genomförandet av attacken ifrågasattes senare av hans överordnade.

Det är bra att det går fort, men det måste göras med omdömme också, säger vaccinforskare Matti Sällberg.

I samband med midsommarkrisen, juni 1941, fällde Karl Gustaf Westman ett omdömme om Wigforss i sin dagbok:.

I fredags kom dock Trump med sitt omdömme om kvinnan och hennes berättelse som han påstår inte är trovärdig.

Elisabet visste att den uppståndna situationen till viss del var hennes eget fel och att hon hade brustit i omdömme.