Ordräknaren/Vanliga stavfel/Muséet eller museet?

Muséet eller museet, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är museet, det är alltså felaktigt att skriva muséet.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet museet är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis muséet. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet museet när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "museet": muséet.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: museet
  • Felaktiga stavningar är: muséet
  • Se exempel på museet i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Där finns bland annat flera museer som Tekniska muséet, Etnografiska muséet och Sjöhistoriska muséet.

Då är det dags för ”Disco inferno” ett musikevenemang som anordnas av muséet och elva ölandsmusiker. .

I det arkeologiska och etnografiska muséet i Ufa finns också en byst av etnologiforskaren Lev Gumiljov.

Det krävdes fyra personer för att lyfta in det i muséet där det ställdes ut bakom skottsäkert glas 2010.

Han hade vid ett tidigare tillfälle arbetat på muséet i London och sedan obemärkt tagit sig ut till gatan.