Ordräknaren/Vanliga stavfel/Seperation eller separation?

Seperation eller separation, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är separation, det är alltså felaktigt att skriva seperation.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet separation är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis seperation. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet separation när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "separation": seperation.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Köparen var ofta utsedd på förhand och försäljningen blev då en symbolisk seperation och ett nygifte.

Genom att välja en marknad som försäljningsplats försäkrade sig paren om en stor publik så att deras seperation blev allmänt känd.

Den sista satsen i detta stycke har ingen tonartsangivelse vilket kan tolkas som Schönbergs definitiva seperation från diatonisk harmonik.

Ekvationen som beskriver hur R varierar med temporal seperation är en av Friedmanns ekvationer, uppkallade efter sin inventor, Aleksandr Fridman.

Denna seperation skedde för minst 6 000, om inte 7 000, år sedan, vilket kan slutas ur de relativt få (cirka 150) all-uraliska ordkorrespondenserna.