Ordräknaren/Vanliga stavfel/Alldrig eller aldrig?

Alldrig eller aldrig, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är aldrig med ett l, det är alltså felaktigt att skriva alldrig med två l.

Möjlig förklaring till felstavningen

En sak som en del har svårt för är att avgöra om aldrig skall ha ett l, eller två så som alltid har. Det kan framför allt vara en svår avvägning för någon som lär sig svenska som vuxen. Men det kanske inte är så konstigt heller, med tanke på hur betoningen ligger på l:et i de båda orden. Om man exempelvis har lärt sig att alltid stavas med två l är det lätt hänt att tro att det även gäller för aldrig - eftersom just l-ljudet i alltid låter snarlikt l-ljudet i aldrig.

Minnesregel för aldrig och alltid

Men misströsta ej, det finns en enkel minnesregel för dessa två ord! Den lyder som följer..

Alltid stavas alltid med två l, aldrig stavas aldrig med två l.

Inte så tokigt va? Nu kommer du aldrig att glömma om det skall vara ett eller två l i aldrig och alltid! 😉

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Det ser ut som att vi kommer att vakna upp till en alldrig tidigare skådad regeringskris.

Ge alldrig upp hoppet, det finns alltid någon som förstår dig.

Finns det någon som vet vad man kan göra åt en man och en svans som alldrig växer?

Vi vill ha sänkt skatt för oss som alldrig kommer att gå på bidrag!

Känns som att vi alldrig kommer snacka mer, jag blir gråtfärdig av bara tanken..