Ordräknaren/Vanliga stavfel/Alldrig eller aldrig?

Alldrig eller aldrig, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är aldrig med ett l, det är alltså felaktigt att skriva alldrig.

Möjlig förklaring till felstavningen

En sak som en del har svårt för är att avgöra om aldrig skall ha ett l, eller två så som alltid har. Det kan framför allt vara en svår avvägning för någon som lär sig svenska som vuxen. Men det kanske inte är så konstigt heller, med tanke på hur betoningen ligger på l:et i de båda orden. Om man exempelvis har lärt sig att alltid stavas med två l är det lätt hänt att tro att det även gäller för aldrig - eftersom just l-ljudet i alltid låter snarlikt l-ljudet i aldrig.

Men misströsta ej, det finns en enkel minnesregel för dessa två ord! Den lyder som följer..

Alltid stavas alltid med två l, aldrig stavas aldrig med två l.

Inte så tokigt va? Nu kommer du aldrig att glömma om det skall vara ett eller två l i aldrig och alltid! 😉

Sammanfattning

Skriv en kommentar