Ordräknaren/Vanliga stavfel/Tillvägagångsätt eller tillvägagångssätt?

Tillvägagångsätt eller tillvägagångssätt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är tillvägagångssätt, det är alltså felaktigt att skriva tillvägagångsätt.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet tillvägagångssätt är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis tillvägagångsätt. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet tillvägagångssätt när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "tillvägagångssätt": tillvägagångsätt.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Detta tillvägagångsätt ligger nära kropp-själ-dualismen och kan motiveras av teologiska uppfattningar.

Enligt polisen handlar det om två åldringsbrott med liknande tillvägagångsätt i Skänninge, Mjölby kommun.

Likheter har dagits till V:s teatraliska tillvägagångsätt och hur han lyser upp det enformiga och tråkiga.

Bundys typiska tillvägagångsätt var att slå ner sina offer med en kofot för att sedan strypa dem till döds.

Under tisdagsmorgonen meddelar polisen att även en äldre kvinna i Motala drabbats av samma tillvägagångsätt.