Ordräknaren/Vanliga stavfel/Exlusiv eller exklusiv?

Exlusiv eller exklusiv, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är exklusiv, det är alltså felaktigt att skriva exlusiv.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet exklusiv är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis exlusiv. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet exklusiv när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "exklusiv": exlusiv.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Vår reporter fick en exlusiv intervju med en av TPLF:s ledare strax innan deras offensiv inleddes. .

Agenda har på eget initiativ fått en exlusiv möjlighet att intervjua interimpresidenten Juan Guaidó.

Det är i en exlusiv intervju med BBC som Cummings återigen låter kritiken mot premiärministern flöda.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kommenterar förseningen i en exlusiv intervju med SVT.

Fördjupade samarbeten kan upprättas inom alla befogenhetsområden där unionen inte har exlusiv befogenhet.