Ordräknaren/Vanliga stavfel/Profesor eller professor?

Profesor eller professor, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är professor, det är alltså felaktigt att skriva profesor, proffessor eller proffesor.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet professor är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis profesor, proffessor eller proffesor. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet professor när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "professor":

  • proffesor
  • proffessor
  • profesor

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: professor
  • Felaktiga stavningar är: profesor, proffessor, proffesor
  • Hitta synonymer till professor

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Beskedet välkomnas av Anders Håkansson, läkare och profesor i beroendemedicin vid Lunds universitet.

Och enligt Hemin Koyi, profesor i geodynamik vid Uppsala universitet, finns risk för fler jordskred.

Peder Kjeldsen, proffessor på Danmarks tekniska universitet, men att det nog hade lönat sig att vänta.

Det är absolut inte bra, säger Annette Bruchfeld, profesor i njurmedicin vid Linköpings universitet.

Se Anna-Mia Ekström, proffesor i global infektionsepidemiologi kommentera världsläget i klippet ovan.