Ordräknaren/Vanliga stavfel/Spektrat eller spektrumet?

Spektrat eller spektrumet, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är spektrumet, det är alltså felaktigt att skriva spektrat.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet spektrumet är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis spektrat. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet spektrumet när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "spektrumet": spektrat.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Ringarna är något röda i ultraviolett och i det synliga delen av spektrat och grå nära det infraröda.

Observationer av gravitationsvågor kan komma att komplettera iakttagelser inom det elektromagnetiska spektrat.

Infraröd astronomi behandlar strålning från rymden inom det infraröda spektrat (våglängder längre än rött ljus).

Ytterligare beteckningar i form av gemena bokstäver kan följa spektraltypen för att indikera speciella företeelser i spektrat.

Den tog även de första bilderna av månens yta som kombinerade flera delar av det elektromagnetiska spektrat i en och samma bild.