Ordräknaren/Vanliga stavfel/Skogsbevuxna eller skogbevuxna?

Skogsbevuxna eller skogbevuxna, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är skogbevuxna, det är alltså felaktigt att skriva skogsbevuxna.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet skogbevuxna är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis skogsbevuxna. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet skogbevuxna när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "skogbevuxna": skogsbevuxna.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Dess medlemmar återfinns vanligen i öppna, lätt skogsbevuxna miljöer, men flera arter, däribland gråsparven (P.

På grund av den skogsbevuxna och klippiga terrängen kunde artilleri inte användas och en tilltagande dimma komplicerade observationerna.

Väster om Vorsklafloden reste sig en vidsträckt slätt och som bildade ett stort, flackt platålandskap som genomkorsades av flera skogsbevuxna raviner.