Ordräknaren/Vanliga stavfel/Tabblett eller tablett?

Tabblett eller tablett, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är tablett, det är alltså felaktigt att skriva tabblett.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet tablett är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis tabblett. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet tablett när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "tablett": tabblett.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Den 18 maj berättade den 73-årige Trump att han utan att vara smittad av coronaviruset äter en tabblett dagligen av hydroxiklorokin.

Kostnaden kommer att landa på omkring 32 cent per tabblett, att jämföra med 32 kanadensiska dollar på gatan, enligt Tyndall som ser framför sig att automaterna placeras på kliniker, apotek eller säkra injektionsplatser.