Ordräknaren/Vanliga stavfel/Packetera eller paketera?

Packetera eller paketera, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är paketera, det är alltså felaktigt att skriva packetera.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet paketera är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis packetera. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet paketera när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "paketera": packetera.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Petter skulle väga, kolla kvaliteten, packetera om.

Han överlät åt Tait och Young att packetera honom för transport.

Han skapade de otroliga kretskort som Jobs sedan klurade ut hur man skulle packetera och marknadsföra.

Jag stod i fabriken och jobbade med att packetera galgar.