Ordräknaren/Vanliga stavfel/Rendrering eller rendering?

Rendrering eller rendering, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är rendering, det är alltså felaktigt att skriva rendrering.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet rendering är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis rendrering. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet rendering när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "rendering": rendrering.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: rendering
  • Felaktiga stavningar är: rendrering
  • Se exempel på rendering i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Spelets motor använder element som avmattade färger, rörelseoskärpa och delvis av high dynamic range rendrering, med en betoning på bloom-ljussättning.

Som man hoppades skulle bli standard för all rendrering av 3D-grafik.