Ordräknaren/Vanliga stavfel/Konstmuséer eller konstmuseer?

Konstmuséer eller konstmuseer, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är konstmuseer, det är alltså felaktigt att skriva konstmuséer.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet konstmuseer är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis konstmuséer. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet konstmuseer när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "konstmuseer": konstmuséer.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Vid Kulturforum i södra Tiergarten finns konstmuséer som Neue Nationalgalerie och Gemäldegalerie och arkitekturmuseet Bauhaus-Archiv.

Ett antal konstmuséer, bland dem Louvren, Musée d’Orsay och Musée de l'Orangerie, befinner sig på helspänn för att inte värdefull konst ska skadas. .

Ett antal konstmuséer, bland dem Louvren, Musée d’Orsay och Musée de l'Orangerie, befinner sig på helspänn för att inte värdefull konst ska skadas. .