Ordräknaren/Vanliga stavfel/Terapeft eller terapeut?

Terapeft eller terapeut, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är terapeut med u, det är alltså felaktigt att skriva terapeft med f.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet terapeut är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis terapeft med f istället för u i slutet av ordet. Orsaken till detta är troligen talspråkligt, då ordet terapeut när det uttalas har en sådan betoning på slutstavelsen (-eut) att det lätt kan misstolkas att det skall stavas som terapeft.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Hennes terapeft övertygade henne om att hon hade utsatts för övergrepp i barndomen.

Hon får Serena att besöka en terapeft dagligen.

Min erfarenhet som terapeft har lärt mig att en framgångsrik behandling ofta skapas i att lyckas bygga förtroende med den människa man möter.

I sex år har Källberg varit Svartenbrandts personliga terapeft.

Ärligt talat börjar jag ångra det här upplägget med dig som någon sorts terapeft.