Ordräknaren/Vanliga stavfel/Tillfredställa eller tillfredsställa?

Tillfredställa eller tillfredsställa, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är tillfredsställa, det är alltså felaktigt att skriva tillfredställa.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet tillfredsställa är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis tillfredställa. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet tillfredsställa när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "tillfredsställa": tillfredställa.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

De förestod en krog och skulle tillfredställa de enklaste dryckesbehoven där mat spelade en underordnad roll.

Brottsligen antas vara en utilitaristisk hedonist som genom brott försöker tillfredställa icke-tillfredsställda behov.

På bildsidan, som ska tillfredställa ett skoptofilt intresse, fanns tidigt erotiska teckningar av olika slag; senare kom kopparstick.

Men nu går också mycket resurser till att tillfredställa V:s krav om att höja bidrag som inte värnar arbetslinjen, säger Martin Ådahl.

Nu när chansen finns så väljer Moderaterna att tillfredställa de egna intressena före att på ett bra sätt hålla ihop Alliansen, skriver Thorell.