Ordräknaren/Vanliga stavfel/Medelmåttlig eller medelmåttig?

Medelmåttlig eller medelmåttig, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är medelmåttig, det är alltså felaktigt att skriva medelmåttlig.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet medelmåttig är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis medelmåttlig. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet medelmåttig när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "medelmåttig": medelmåttlig.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Det fick SVT:s reporter att ställa frågan: Hur många är egentligen ”före i kön” till herrlandslaget för en medelmåttlig division 7-spelare?

Möjligen fick han även av sin diktande lärare låna ett par av de versmått som Bellman senare skulle komma att bruka Ennes var duktig på metrik men annars tämligen medelmåttlig.