Ordräknaren/Vanliga stavfel/Teräng eller terräng?

Teräng eller terräng, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är terräng, det är alltså felaktigt att skriva teräng.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet terräng är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis teräng. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet terräng när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "terräng": teräng.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

78-åringen hittades i ett skogsområde med oländig teräng inte långt från platsen där hon försvann. .

Hans organiska, till väderstreck och teräng väl anpassade, stadsplaner fick internationell berömmelse.

Det är rätt svårtillgänglig teräng där, så vi har begärt att få hjälp av en helikopter för att släcka.

Tomterna var ofta mycket kuperade och höga stengrunder lämpade sig väl att balansera besvärlig teräng.

Det är en väldigt eländig teräng så det är svårt att komma fram med vatten även om det finns en väg upp.