Ordräknaren/Vanliga stavfel/Inkorperera eller inkorporera?

Inkorperera eller inkorporera, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är inkorporera, det är alltså felaktigt att skriva inkorperera.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet inkorporera är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis inkorperera. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet inkorporera när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "inkorporera": inkorperera.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Den bakgrunden kan ha hjälpt honom när han senare lyckades inkorperera gamla Saddam-militärer i sin rörelse.

Den illustrerar att staden hade för avsikt att utöver Bromma socken och Brännkyrka socken även inkorperera Solna landskommun, Lidingö landskommun och större delen av Nacka landskommun.

Projektet var det första steget i ett globalt försök att inkorperera ackumulerad kunskap om biologi till en funktionell molekylär definition av människokroppen och andra organismers kropp.