Ordräknaren/Vanliga stavfel/Hämd eller hämnd?

Hämd eller hämnd, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är hämnd, det är alltså felaktigt att skriva hämd.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet hämnd är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis hämd. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet hämnd när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "hämnd": hämd.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

De flesta tatueringarna står för någon som på något sätt skadat henne, och är en påminnelse om hämd.

Det en orättvis och okonstitutionell handling av politisk hämd, säger advokaten Michael van der Veen.

Giraldus menar att inspärrningen av Rhys i Nevern castle var Guds hämd för fördrivningen av FitzMartin.

USA sköt för ett år sedan robotar mot en flygbas i Syrien som hämd för att regimen använt kemiska vapen.

Även den större palestinska rörelsen Hamas, som styr Gazaremsan, har talat om hämd efter Israels attack.