Ordräknaren/Vanliga stavfel/Medlemsskap eller medlemskap?

Medlemsskap eller medlemskap, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är medlemskap, det är alltså felaktigt att skriva medlemsskap.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet medlemskap är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis medlemsskap. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet medlemskap när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "medlemskap": medlemsskap.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Grekland har hittills satt stopp för ett sådant makedonskt medlemsskap, så länge frågan förblivit olöst.

Enligt polisen är de gripna bland annat misstänkta för medlemsskap i maffian, utpressning, och bedrägeri.

Recentiorerna blev redan vid inskrivningen tilldelade ett medlemsskap i en av fyra presumtiva delnationer.

Den 23:e juni 2016 gick britterna till valurnorna och röstade för eller mot ett fortsatt medlemsskap i EU.

I den undersäkningen är 65 procent av väljarna för ett svenskt medlemsskap medan endast 19 procent är emot.