Ordräknaren/Vanliga stavfel/Injecera eller injicera?

Injecera eller injicera, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är injicera, det är alltså felaktigt att skriva injecera.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet injicera är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis injecera. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet injicera när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "injicera": injecera.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Epo går även att injecera på medicinsk väg, och om man tillför det på det sättet klassas det som dopning.

Alternativ för hur vattnet ska avyttras har utretts bland annat genom avdunstning eller att injecera det i berggrunden.

Niels Högel har berättat att han började injecera höga doser läkemedel i patienter för att orsaka hjärtsvikt och cirkulationskollaps.

I mars 1993 genomfördes ett försök att torrlägga borrhålet i Stenberg, vilket också kallades att lyfta vattenpelaren, genom att injecera flytande kväve genom ett stålrör.

Idén om att injecera eller inta någon form av rengöringsmedel i kroppen är oansvarig och farlig, sa lungspecialisten och den globala hälsoexperten Vin Gupta till NBC News.