Ordräknaren/Vanliga stavfel/Guvenör eller guvernör?

Guvenör eller guvernör, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är guvernör, det är alltså felaktigt att skriva guvenör.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet guvernör är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis guvenör. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet guvernör när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "guvernör": guvenör.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Nya Sverigekompaniet utsåg sedan militären överstelöjtnanten Johan Björnsson Printz till ny guvenör.

Tusentals hektar skog fälldes som av en gigantisk motorsåg, säger Venetoregionens guvenör Luca Zala.

En annan person som Piper var i kontakt med var furst Matvej Gagarin, som var guvenör över Sibirien.

Det här är en väldigt stark orkan, säger Antonio Echevarria, guvenör i delstaten Nayarit, enligt AP.

Han har varit guvenör, utbildningsminister och vicepresident och har en bakgrund som elektroingenjör.