Ordräknaren/Vanliga stavfel/Blixlås eller blixtlås?

Blixlås eller blixtlås, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är blixtlås, det är alltså felaktigt att skriva blixlås.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet blixtlås är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis blixlås. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet blixtlås när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "blixtlås": blixlås.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Det var som att dra igen ett blixlås.

Mynt, nycklar, blixlås, men inga dolda dödliga vapen.

Hon pussade honom på kinden, drog ihop väskans blixlås.

Årets tävlingsdräkt är en kroppsnära blå overall i mycket tunt tyg och med blixlås framtill.

Ändå drog han upp portföljens blixlås och stoppade ner handen bland korsordstidningar, tidskrifter och Financial Times.