Ordräknaren/Vanliga stavfel/Idéen eller idén?

Idéen eller idén, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är idén, det är alltså felaktigt att skriva idéen.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet idén är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis idéen. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet idén när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "idén": idéen.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: idén
  • Felaktiga stavningar är: idéen
  • Se exempel på idén i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Columbus överger utan motivering idéen om en ny bokstav och förordar digrafen ⟨oh⟩, och Hof instämmer.

En vän kom på idéen om att bjuda in allmänheten till självplock och låta pengarna gå till välgörenhet.

De flesta inkompatibilister avvisar idéen om att handlingsfrihet består i enkelt "frivilligt" beteende.

EU-kommissions ordförande Jean-Claude Juncker är positivt till idéen om att förlänga övergångsperioden.

Vad tänker du om idéen att bygga upp exempelvis ett privat mat-lager hemma, på grund av oro för brexit?