Ordräknaren/Vanliga stavfel/Räddsla eller rädsla?

Räddsla eller rädsla, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är rädsla med ett d, det är alltså felaktigt att skriva räddsla med två d.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet rädsla är ett ord som man relativt ofta stöter på som felstavat, framför allt i t.ex. kommentarsfält i diverse forum på internet såsom Facebook och Instagram. Den felstavning som är vanligast är en där man har lagt till ett extra d, och bildat ordet räddsla, vilket givetvis är helt felaktigt. Orsaken till detta är troligen talspråkligt, då ordet rädsla när det uttalas har en sådan betoning på d-stavelsen att det lätt kan misstolkas att det skall vara två d.

Sammanfattning

Skriv en kommentar