Ordräknaren/Vanliga stavfel/Sammarbete eller samarbete?

Sammarbete eller samarbete, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är samarbete med ett m, det är alltså felaktigt att skriva sammarbete med två m.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet samarbete är ett ord som man ganska ofta stöter på som felstavat i form av att ett extra m har tillsats och bildat den felaktiga stavningen sammarbete. Just denna felstavning är inte ovanlig att enbart stöta på i kommentarsfält på internet, utan även i relativt officiella sammanhang. Orsaken till felstavningen finns troligen att finna i det talspråkliga, då samarbete uttalas på ett sätt att det lätt kan misstolkas att ordet skall stavas med två m.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Språkservice startar nu ett sammarbete med Immigranternas Riksförbund.

Vi har utökat vårt sammarbete under 2016 om att nu gälla leveranser till alla gruvor.

Vi kan nu visa ett konstprojekt som har gjorts i sammarbete med konstnären Tommy Jerhammar i Motala.

Utveckling av nästa generation bränsleceller och electrolysceller i sammarbete med forskningscentrum Jülich.

Ett sammarbete mellan mindre veteranklubbar kan skapa ett fantastiskt resultat.