Ordräknaren/Vanliga stavfel/Sammarbete eller samarbete?

Sammarbete eller samarbete, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är samarbete med ett m, det är alltså felaktigt att skriva sammarbete med två m.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet samarbete är ett ord som man ganska ofta stöter på som felstavat i form av att ett extra m har tillsats och bildat den felaktiga stavningen sammarbete. Just denna felstavning är inte ovanlig att enbart stöta på i kommentarsfält på internet, utan även i relativt officiella sammanhang. Orsaken till felstavningen finns troligen att finna i det talspråkliga, då samarbete uttalas på ett sätt att det lätt kan misstolkas att ordet skall stavas med två m.

Sammanfattning

Skriv en kommentar