Ordräknaren/Vanliga stavfel/Någongång eller någon gång?

Någongång eller någon gång, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är någon gång, det är alltså felaktigt att skriva någongång.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet någon gång är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis någongång. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet någon gång när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "någon gång": någongång.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

De flesta av oss någon gång fulla, och en inte obetydlig del kanske någongång lite för fulla.

En gång var det spinnhus för kvinnliga interner och en av dem lär dröja sig kvar för att någongång varje århundrade titta ut ur ett mörkt prång och säga buu!