Ordräknaren/Vanliga stavfel/Proppellrar eller propellrar?

Proppellrar eller propellrar, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är propellrar, det är alltså felaktigt att skriva proppellrar.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet propellrar är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis proppellrar. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet propellrar när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "propellrar": proppellrar.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Detta utförs av ett datorsysten som efter signaler från en GPS styr proppellrar, tvärpropellrar och roder.

Detta maskineri avgav en effekt av 5 500 hästkrafter vilket fördelade på två proppellrar resulterade i en maxfart på 16,5 knop.

Tesla påstod att en av hans drömmar var att skapa en flygmaskin utan flygplansmotor, skevroder, proppellrar eller bränslekälla ombord.

Tre oljeeldade ångpannor typ Penhoët A genererade ånga åt två stycken de Laval ångturbiner på 36 000 hästkrafter, vilka i sin tur drev två proppellrar.

Än idag kallas proppellrar med ställbara blad ofta för KaMeWa-propellrar, trots att företaget år 1998 köptes av Rolls-Royce och idag utgör Rolls-Royce Marine AB.