Ordräknaren/Vanliga stavfel/Föråd eller förråd?

Föråd eller förråd, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är förråd, det är alltså felaktigt att skriva föråd.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet förråd är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis föråd. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet förråd när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "förråd": föråd.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Gavlegårdarna kommer nu att behöva sanera ett hundratal lägenheter och flera hundra föråd i källare.

De som befunnit sig inne i staden vittnar om svåra förhållanden, med minskande föråd av förnödenheter.

I staden Baturin fanns rikliga föråd på livsmedel och ammunition som Mazepa hade utlovat till Karl XII.

Utan pengar kunde dessa inte köpa mat eller foder till sina hästar, eller fylla på sina militära föråd.

Hebe hade precis slutat avlägsna föråd från depån i Mombasa och var fulladdad med vapen och sprängämnen.