Ordräknaren/Vanliga stavfel/Allmäna eller allmänna?

Allmäna eller allmänna, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är allmänna, det är alltså felaktigt att skriva allmäna.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet allmänna är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis allmäna. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet allmänna när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "allmänna": allmäna.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Det allmäna bidraget som kommunerna nu.

Han lät ofta sitt ego gå före allmäna intressen.

Margaret Thatcher utlyser allmäna val som hålls i juni.

Jag har också grävt i Allmäna säkerhetstjänstens arkiv.