Ordräknaren/Vanliga stavfel/Apell eller appell?

Apell eller appell, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är appell, det är alltså felaktigt att skriva apell eller appel.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet appell är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis apell eller appel. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet appell när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "appell":

  • appel
  • apell

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Och i mitten av september skrev över 100 internationella ex-politiker och militärer en apell till FN:s generalförsamling.

Kungen besvarade inte Rhys appel och Rhys tog till vapen och erövrade först Cliffords borg vid Llandovery och sedan Ceredigion.

År 1785, femton år efter att hon skrev sin apell för kvinnlig utbildning i hushållskunskaper, gav Rückerschöld ut En Liten Hushålls-Bok under eget namn.