Ordräknaren/Vanliga stavfel/Spårk eller språk?

Spårk eller språk, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är språk, det är alltså felaktigt att skriva spårk.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet språk är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis spårk. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet språk när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "språk": spårk.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Gbespråken är tonspråk och isolerande spårk och den grundläggande ordföljden är subjekt- verb-objekt.

Några syd- och nordomotiska spårk markerar imperfektiv aktionsart genom reduplikation av verbstammen.

Vi var på La Rambla för att äta och jag ville äta här bland folket, bland rörelsen, bland alla spårk.

Senare har den på många spårk givits ut i mindre, ombrutet format antingen i färg eller i svart-vitt.

Boken översätts till 24 spårk och förklarar tillståndet i världen med fakta från FN och Världsbanken.