Ordräknaren/Vanliga stavfel/Allmännhet eller allmänhet?

Allmännhet eller allmänhet, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är allmänhet, det är alltså felaktigt att skriva allmännhet.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet allmänhet är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis allmännhet. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet allmänhet när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "allmänhet": allmännhet.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Locklätena är i allmännhet samma mellan könen, men hanen är mycket ljudligare och honan lockar sällan.

Öns arabiska invånare var de större jordägarna på ön och var i allmännhet mer välmående än afrikanerna.

I feminina standardsvenska svaga substantiv har i allmännhet nominativen på ‐a bevarats, som i ”kvinna”.

Modern forskning förkastar i allmännhet tanken att denna skrift har samma författare som de övriga fyra.

Satraperna valdes i allmännhet bland den persiska och mediska adeln, till och med bland kungliga prinsar.