Ordräknaren/Vanliga stavfel/Tipps eller tips?

Tipps eller tips, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är tips med ett p, det är alltså felaktigt att skriva tipps med två p.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet tips är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, ofta i t.ex. kommentarsfält i diverse internetfora. Det som då vanligtvis skrivs som är felaktigt är tipps med två p. Orsaken till detta är troligen talspråkligt, då ordet tips när det uttalas har en sådan betoning på p-stavelsen att det lätt kan misstolkas att det skall vara två p.

Sammanfattning

Skriv en kommentar