Ordräknaren/Vanliga stavfel/Ogiltlig eller ogiltig?

Ogiltlig eller ogiltig, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är ogiltig, det är alltså felaktigt att skriva ogiltlig.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet ogiltig är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis ogiltlig. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet ogiltig när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "ogiltig": ogiltlig.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

EU-kommissionen anser att omröstningen är ogiltlig men säger samtidigt att det är en intern angelägenhet för Spanien.

Rätten i Johannesburg anser att lagen som förbjuder cannabisbruk i privata sammanhang är grundlagsvidrig och därmed ogiltlig.

Madrid har ju hela tiden sagt att denna folkomröstning strider mot landets författning och att den därför är såväl olaglig som ogiltlig.

Clifford har även stämt Trump för ogiltigt avtal, för vad hon anser är en ogiltlig uppgörelse för att hon skulle hålla tyst om den påstådda relationen.

Han sände sin sekreterare William Knight till Rom för att plädera för att Julius II:s bulla anskaffades genom lurendrejeri, och därigenom var ogiltlig.