Ordräknaren/Vanliga stavfel/Garnision eller garnison?

Garnision eller garnison, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är garnison, det är alltså felaktigt att skriva garnision.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet garnison är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis garnision. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet garnison när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "garnison": garnision.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Från Marstrand och Bohus utskeppades trehundra musketörer, avsedda att bli garnision på den nya skansen.

Den 12 december kapitulerade Stralsunds garnision och hela Pommern blev ockuperat av de allierades trupper.

Han inledde en långvarig belägring mot dess sachsiska garnision, som den 3 oktober tvingades till kapitulation.

Från den 26 maj 1703 inledde kungen en belägring av staden Thorn, som försvarades av en stark sachsisk garnision.

Han tyckte inte om den tråkiga, fredstida tjänsten i garnision, trots att han fann stort nöje i det sociala livet.