Skrivmall för instruktioner

Meningen med att skriva en instruktion är att skriva en text som är både lätt att läsa och lätt att förstå. Syftet med en instruktionstext är att förklara hur någonting skall utföras. Exempel på instruktioner är matlagningsrecept, bruksanvisningar och spelregler till sällskapsspel. Här nedan presenterar vi en ordnad lista på sex punkter som kan vara bra att tänka på när du skall skriva en instruktionstext.

(1) Oftast är det fördelaktigt att direkt i början av instruktionen skriva vad själva syftet med instruktionen är, vad är det man skall uppnå genom att följa instruktionen?

(2) I inledningen till instruktionen kan det vara klokt att räkna upp sådant som personen som läser instruktionen kan tänkas behöva för att följa de olika stegen. Behövs det verktyg? Särskilda ingredienser? Behöver någonting förberedas?

(3) De flesta instruktioner är sedan uppbyggda med en sådan struktur att man följer ett visst antal punkter som beskriver de olika steg man behöver gå igenom för att utföra instruktionen. Tänk igenom om du kan strukturera upp din instruktion i en punktlista, vilka punkter behöver då göras?

(4) När det är dags att skriva instruktionen och de olika delstegen kan det vara klokt att använda så kallade instruktiva ord, såsom t.ex.: sedan, när, därefter, nu, först, o.s.v.. Det kan även vara fördelaktigt att använda förkortningar för att göra de olika delstegen mer lättlästa, t.ex. tsk istället för tesked och st istället för stycken.

(5) I slutet av instruktionen kan det vara trevligt att se en bild på eller läsa en text om hur en korrekt följd instruktion skulle se ut eller fungera. Om det är ett recept kan det vara en bild på den färdiga maträtten, eller om det är en möbel som skall byggas kan en bild på den färdigbyggda möbeln vara trevlig att se.

(6) Det kan även vara bra att bifoga en förteckning med möjliga problem och fel som kan uppstå under instruktionen, och hur man kan göra för att lösa dessa problem.