Ordräknaren/Vanliga stavfel/Absorbtion eller absorption?

Absorbtion eller absorption, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är absorption, det är alltså felaktigt att skriva absorbtion.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet absorption är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis absorbtion. Orsaken till detta är troligtvis talspråkligt, då ordet absorption när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas och att p:et misstolkas till att vara ett b.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Absorbtion är egenskapen till upptagning eller uppsugning hos ett material.

Substansen ger en bra oral absorbtion och höga plasmanivåer.

Man märkte då att koldioxidbalansen och absorbtion i atmosfären saknades.

På grund av stora individuella variationer i absorbtion och erhållna serumnivåer.