Ordräknaren/Vanliga stavfel/Experement eller experiment?

Experement eller experiment, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är experiment, det är alltså felaktigt att skriva experement, exprement eller expriment.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet experiment är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis experement, exprement eller expriment. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet experiment när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "experiment":

  • expriment
  • exprement
  • experement

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Vid ett experement med radioockultation upptäckte rymdsonden Voyager 2 en underlig signal från ε-ringen.

Hon var också kritisk till sionismen, som hon såg som ännu ett misslyckat exprement i statlig kontroll.

Den jobbade flitigt på med expriment i många månader, och rapporteras fortfarande vara inte helt livlös.

Den tyska bilindustrins expriment på människor och apor med dieselavgaser har väckt avsky och fördömanden.

Detta som en del av en serie exprement som studerar hur man kan öppna upp för stora evenemang i framtiden.