Ordräknaren/Vanliga stavfel/Terass eller terrass?

Terass eller terrass, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är terrass, det är alltså felaktigt att skriva terass.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet terrass är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis terass. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet terrass när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "terrass": terass.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

I öster övergår innergården i en terrasserad trädgård, vars första terass nås av en centralt placerad stentrappa och avgränsas av ett järnstaket med rader av almar bakom.

Dixon Aircraft Observation Area vid parken Friendship Park, där det bland annat finns en lekplats och en terass där man kan se ut över flygplatsens bana 15R-33L och då kan även flygplan ses landa.