Ordräknaren/Vanliga stavfel/Främs eller främst?

Främs eller främst, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är främst, det är alltså felaktigt att skriva främs.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet främst är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis främs. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet främst när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "främst": främs.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Det förklaras främs av att hyresgäster ofta har en lägre lön än de som äger sin bostad, skriver SCB.

De följande striderna i Västergötland berörde främs Göteborgsområdet och socknarna närmast Göta älv.

Bakgrunden för chesapeake bay retrievern är ungefär densamma som för de brittiska raserna, främs St.

Tyska (standardtyska eller Hochdeutsch) studeras i många länder som främmande språk, främs i Europa.

I sjukvården behandlar vi främs symtom för att rädda liv och minska risken för framtida hjärnskador.