Ordräknaren/Vanliga stavfel/Börgar eller börjar?

Börgar eller börjar, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är börjar, det är alltså felaktigt att skriva börgar.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet börjar är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis börgar. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet börjar när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "börjar": börgar.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

- Jag ser nu hur deras felaktiga påståenden börgar leta sig in på ledarsidor och i etablerade medier.

Efter ungefär 6 månader börgar kalven med fast föda men den avvänjs vanligen under andra levnadsåret.

Vi börgar upptäcka nu hur skadligt det är att ha en bred insektsbekämpning som slår ut alla insekter.

Dokumentären “Kokainsmugglarna” börgar i Colombia, som enligt FN är världens största kokainproducent.

Enligt nya bestämmelser som börgar gälla i år måste deras kvinnliga anställda ha smink och klackskor.