Ordräknaren/Vanliga stavfel/Interljuv eller intervju?

Interljuv eller intervju, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är intervju, det är alltså felaktigt att skriva interljuv med ett felaktigt instoppat l och v:et flyttat till slutet av ordet.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet intervju är ett ord som man ibland stöter på som felstavat i form av att ett l har lagts till, och v:et har flyttats till slutet av ordet - vilket bildar den felaktiga stavningen interljuv. Felstavningen hittas allt som oftast i olika kommentarsfält på internet, och har på senare tid tyvärr blivit relativt vanlig. Orsaken till felstavningen går troligtvis att finna i det talspråkliga, då ordet intervju av somliga uttalas så att det med en liten mängd välvilja kan misstolkas att ordet skrivs som "interljuv".

Sammanfattning

Skriv en kommentar