Ordräknaren/Vanliga stavfel/Årskifte eller årsskifte?

Årskifte eller årsskifte, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är årsskifte, det är alltså felaktigt att skriva årskifte.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet årsskifte är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis årskifte. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet årsskifte när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "årsskifte": årskifte.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: årsskifte
  • Felaktiga stavningar är: årskifte

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Dessutom fanns där aldrig mer på kontot vid årsskiftet än vid föregående årskifte.

Han ville inte ha den stökiga svenska storstjärnan i sitt hus vid följande årskifte.