Ordräknaren/Vanliga stavfel/Ordningssam eller ordningsam?

Ytterliggare eller ytterligare, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är ytterligare med ett g, det är alltså felaktigt att skriva ytterliggare med två g.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet ytterligare är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis ytterligare med två g. Orsaken till detta är troligen talspråkligt, då ordet ytterligare när det uttalas har en sådan betoning på g-et att det lätt kan misstolkas att det skall vara två g.

Sammanfattning

Skriv en kommentar